Hannah huidcoach

Meten is weten, want daar begint alles mee! In een eerste gesprek worden de wensen van iedere cliënt eerst helder besproken. Wij bekijken de huid vervolgens nauwkeurig en maken een gedegen en individuele huidanalyse met behulp van de hannah Skin Analyzer.

Op basis van deze professionele huidanalyse, wordt een effectief behandelplan gemaakt. Uitgebreide persoonlijke aandacht voor, en voortdurende begeleiding ván de cliënt zijn hierbij enkele van de belangrijkste kernwaarden!

hannah_MetenIsWeten-31